Nasi eksperci

Nasi eksperci

agnieszka_jeran_ekspertAgnieszka Jeran

Pochodzi z Poznania, lecz związana jest z Bydgoszczą, pełniąc obowiązki kierownika Katedry Socjologii w Instytucie Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki. Socjologia i ekonomia to dziedziny jej najbliższe. W zakresie socjologii uzyskała tytuł doktorski. Jest jednak również magistrem inżynierem towaroznawstwa. Działa także jako członkini poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy. Dodatkowo posiada kompetencje z zakresu zarządzania pracą i zasobami ludzkimi, a także ekonomiczne, pedagogiczne oraz trenerskie. Współuczestniczy ponadto w redagowaniu kwartalnika „Kultura i Edukacja”, a wśród swoich zainteresowań wymienia psychologię społeczną oraz tematykę społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego. Autorka wielu publikacji naukowych poświęconych m.in. takim zagadnieniom jak: Internet jako narzędzie i przedmiot badań, Kultura konsumpcji a kultura ubóstwa – trudny dialog wielokulturowej Europy, Plotka zawsze realna i zawsze wirtualna, Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, Wykluczenie cyfrowe - aspekty normatywne i rzeczywistość.

marzena_sobczak-michałowska_ekspertMarzena Sobczak-Michałowska

Obecnie pełni funkcję Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Po ukończeniu studiów pedagogicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki w Moskwie w Akademii Nauk Pedagogicznych. W ramach swojego bogatego doświadczenia akademickiego zajmowała m.in. stanowisko kierownika studiów niestacjonarnych oraz uczestniczyła w różnorodnych badaniach socjologicznych i projektach. Aktualnie jest koordynatorem międzynarodowego projekty: ET-Struct (Economic Educational Territorial Structure) Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu m.in. takich zagadnień jak: Zróżnicowane oblicza ubóstwa w województwie kujawsko-pomorskim w opiniach mieszkańców, Czas wolny – uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i przyrodnicze, Budowanie Systemu Wsparcia dla Rodziny. Możliwości i ograniczenia, Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, Ubóstwo na terenach wiejskich w Polsce Północnej.

jaano_rassa_ekspertJaano Rässa

Pochodzi i mieszka w Estonii, gdzie obecnie prowadzi organizację Crime Prevention Foundation. W swojej pracy w szczególności odpowiada za realizację programów unijnych w estońskich więzieniach i instytucjach dla nieletnich. Pełni także rolę eksperta w ramach studiów z zakresu więziennictwa w Uniwersytecie w Salford. Zajmuje się kształceniem mentorów i wdrażaniem idei mentoringu zarówno w Estonii jak i Europie. Wcześniej związany był z fundacją Caritas w Estonii, gdzie zdobył bogate doświadczenie w zakresie międzynarodowej współpracy w dziedzinie trans-europejskich programów socjalnych dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem. W swojej karierze zajmował się także reżyserowaniem filmów dokumentalnych i edukacyjnych oraz opracowywaniem różnego rodzaju podręczników dla młodzieży. Świetnie porozumiewa się w języku angielskim i rosyjskim.

krzysztof_jankowski_ekspertKrzysztof Jankowski

Magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i dyplomowany wychowawca. Swoje szerokie kwalifikacje w zakresie organizacji pracy socjalnej, zarządzania oświatą czy mediacji wykorzystuje pełniąc funkcję Dyrektora Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Jest także edukatorem w dziedzinie pracy z osobami dorosłymi oraz członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Swoje bogate doświadczenia zdobywał już wcześniej, będąc przez wiele lat wychowawcą i wicedyrektorem w Bursie Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu.

robert_lubrant_ekspertRobert Lubrant

Jest specjalistą do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Obecnie angażuje się m.in. w prowadzenie działań Stowarzyszenia Bezpieczeństwo Dziecka. Szczególną uwagę poświęca konsultacjom dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie, prowadzeniu świetlicy środowiskowej dla dzieci „Skrzat” oraz realizacji programów profilaktycznych dotyczących uzależnień i przemocy. Sprawuje także funkcję Przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Jako wieloletni specjalista do spraw osób nieletnich i prewencji kryminalnej w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy, zdobył bogate doświadczenie w sprawach dotyczących patologii społecznych (przemocy, przestępczości, alkoholizmu, narkomanii, profilaktyki społecznej, programów prewencyjnych dotyczących zapobiegania przestępczości wśród nieletnich i dorosłych).

natalia_lejbman_ekspertNatalia Lejbman

Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy, zdobywając wyższe wykształcenie w dziedzinie pracy socjalnej. Jest także absolwentką studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania jednostkami pomocy społecznej, a także przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego. Swoją wiedzę i umiejętności wykorzystuje na co dzień pełniąc obowiązki Wicedyrektora Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. W jej dotychczasowe doświadczenie zawodowe wpisują się także takie funkcje, jak pracownik socjalny w Urzędzie Wojewódzkim oraz kierownik Działu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. Ponadto jest specjalistką w zakresie mediacji, rodzinnej opieki zastępczej i adopcji, a także trenerką Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie Duluth model. Pasjonuje się podróżami, literaturą kryminalną, a także muzyką w stylu progressive rock.

 

  • ZESPÓŁ EKSPERCKI
  • TABLICA OGŁOSZEŃ

Nasz zespół ekspercki łączy osiągnięcia naukowe z wieloletnią praktyką. Każdy z ekspertów wnosi do Zespołu wiedzę, doświadczenie, umiejętności i zaangażowanie. Wszystko to pozwala nam na holistyczne podejście do problemu.

Eksperci dzielić się będą doświadczeniami w trakcie trwania całego projektu. Ich opinie, uwagi, przeczytać będzie można tutaj.

Ostatni reportaż filmowy - już dostępny na YouTube

Zachęcamy do obejrzenia szóstego, ostatniego już, odcinka filmu o realizacji projektu "Nic o nas bez nas". Dowiemy się w nim więcej na temat samego mentoringu i sposobów pracy z młodzieżą estońskiego partnera projektu. Poznamy też opinie o projekcie samych uczestników.

Więcej

Piąta część video-reportażu o projekcie "Nic o nas bez nas"

W odcinku piątym dowiedzieliśmy się więcej o estońskim partnerze projektu. Podglądaliśmy też uczestników w czasie zimowego obozu survivalowego z byłymi żołnierzami GROM w Zieleńcu. Przyjemnego oglądania!

Więcej

Nic o nas bez nas - Wyższa Szkoła Gospodarki

Kliknij, aby przejść do strony
Kliknij, aby przejść do strony
PROJEKT NIC O NAZ BEZ NAS JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO www.efs.gov.pl/