Rekrutacja

Rekrutacja

 

 

Kandydacie, Kandydatko do projektu "Nic o nas bez nas"!


Wstępne postępowanie kwalifikacyjne w naszym projekcie jest dwuetapowe:

I. W etapie pierwszym kwalifikujemy według kryteriów formalnych i ustawowych definicji zagrożenia wykluczeniem społecznym.

II. W etapie drugim ważne są wyniki ankiety. Na jej podstawie będziemy wstępnie kwalifikować do finałowej rozmowy z psychologiem.

 

 Koniecznie zapoznaj się z kryteriami naboru uczestników!

 

Jeżeli chcesz rozpocząć wypełnianie ankiety, kliknij poniższy przycisk.

 

Masz wątpliwości czy spełniasz kryteria naboru? Masz utrudniony dostęp do internetu? Potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu ankiety lub wolisz wypełnić ją w wersji papierowej? Chętnie służymy pomocą!

Specjalnie dla zainteresowanych pełnimy dyżury w biurze projektu "Nic o nas bez nas" od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-16:00 (Campus WSG w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, budynek W, pokój I na II piętrze). Przyjdź do nas, napisz lub zadzwoń, by dowiedzieć się więcej.

Ankietę online można również wypełniać korzystając bezpłatnie z komputera w Bibliotece WSG w Bydgoszczy (budynek B).

 

Ustawowe kryteria przynależności do grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym:

 • Dochód w rodzinie na członka rodziny mniejszy niż spełniający kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej (dla osoby samotnie gospodarującej - 477 zł , dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo z członkami rodziny - 351 zł na osobę)
 • Sieroctwo lub wychowywanie się w rodzinie niepełnej
 • Wychowywanie się w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej
 • Usamodzielnianie się z rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej
 • Doświadczenie przemocy w rodzinie (potwierdzone zgłoszeniami do instytucji pomocowych)
 • Wychowanie w rodzinie wielodzietnej
 • Niepełnosprawność (orzeczenie o niepełnosprawności)
 • Zwolnienie z zakładu karnego lub zakładu wychowawczego
 • Uzależnienie od substancji psychoaktywnych (potwierdzenie przebytej terapii)
 • Zamieszkiwanie w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych (przeludnienie, brak dostępu do mediów typu bieżąca woda, ogrzewanie itp.)
 • Zamieszkiwanie na terenach popegeerowskich
 • Zamieszkiwanie na terenie wiejskim
 • Zamieszkiwanie w małym mieście (do 25 tyś. mieszkańców)

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie "Nic o nas bez nas"

 • ZESPÓŁ EKSPERCKI
 • TABLICA OGŁOSZEŃ

Nasz zespół ekspercki łączy osiągnięcia naukowe z wieloletnią praktyką. Każdy z ekspertów wnosi do Zespołu wiedzę, doświadczenie, umiejętności i zaangażowanie. Wszystko to pozwala nam na holistyczne podejście do problemu.

Eksperci dzielić się będą doświadczeniami w trakcie trwania całego projektu. Ich opinie, uwagi, przeczytać będzie można tutaj.

Ostatni reportaż filmowy - już dostępny na YouTube

Zachęcamy do obejrzenia szóstego, ostatniego już, odcinka filmu o realizacji projektu "Nic o nas bez nas". Dowiemy się w nim więcej na temat samego mentoringu i sposobów pracy z młodzieżą estońskiego partnera projektu. Poznamy też opinie o projekcie samych uczestników.

Więcej

Piąta część video-reportażu o projekcie "Nic o nas bez nas"

W odcinku piątym dowiedzieliśmy się więcej o estońskim partnerze projektu. Podglądaliśmy też uczestników w czasie zimowego obozu survivalowego z byłymi żołnierzami GROM w Zieleńcu. Przyjemnego oglądania!

Więcej

Nic o nas bez nas - Wyższa Szkoła Gospodarki

Kliknij, aby przejść do strony
Kliknij, aby przejść do strony
PROJEKT NIC O NAZ BEZ NAS JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO www.efs.gov.pl/